Tja, die eerste indruk…

Het is bijna een cliché, maar een eerste indruk maak je maar één keer. En maak deze dan ook meteen goed. Maar als jij niet weet welke indruk jij bij mensen achterlaat, hoe kun je dan weten of je het goed doet. En dat weet je natuurlijk niet als je,  A het niet vraagt aan…